A XUNTA PUBLICA A CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA PROGRAMAS PROMOVIDOS POR CONCELLOS PARA A PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS, QUE INCREMENTA NUN 13% O SEU ORZAMENTO
EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
11 08 2022

O Diario Oficial de Galicia publica, na súa edición de hoxe,  a convocatoria 2022-2025 de subvencións para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da nosa comunidade autónoma.  As entidades teñen un prazo dun mes para presentar as solicitudes das axudas.

A contía das subvencións que concederá a Xunta ascende a 2.513.463 euros, e supón un incremento do 13,55% respecto da anterior convocatoria, co obxectivo de aumentar o número de concellos que poidan acadar unha subvención e incrementar así a cobertura dos programas de prevención das condutas adictivas en Galicia.

A Consellería de Sanidade introduciu unha serie de cambios nesta nova convocatoria de axudas para actualizala e mellorala respecto á anterior. Entre as máis significativas está a eliminación do límite de proxectos subvencionables, que na convocatoria 2019-2022 se situaba en 40 proxectos. Ademais, introducíronse cambios nos criterios de baremación, ao eliminar o índice de risco epidemiolóxico, xa que se considera que era un indicador que non achegaba información útil á hora de repartir os fondos dispoñibles. Xunto ao anterior, a Xunta reduce as cargas administrativas, ao permitir a remisión das xustificacións económicas a través de arquivos electrónicos en formato folla de cálculo

As actividades desenvolvidas no marco destas subvencións van permitir potenciar a protección e redución do impacto de factores de risco asociados ao consumo de substancias psicoactivas. Tamén promocionarase a adopción de estilos de vida saudables e de ocupación de tempo libre entre a mocidade galega; ademais de fomentar a función de axentes de saúde das familias e doutros colectivos implicados na prevención. Estas actividades buscan, así mesmo, reducir a incidencia de problemas sociosanitarios relacionados co uso e o abuso de substancias psicoactivas e con certas adiccións comportamentais, entre outros obxectivos.

Sinalar, ademais, que a convocatoria, ao abranguer o período 2022-2025, permite o desenvolvemento de intervencións sostidas no tempo, o que resulta máis eficaz, e promove unha maior estabilidade nos equipos humanos que as levan a cabo.

Na anterior edición desta convocatoria (2019-2022) beneficiáronse das axudas un total de 28 entidades (concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidade de concellos), que agrupan a un total de 100 concellos.

Sumados a estes 2,5 millóns de euros, o Consello da Xunta tamén autorizou o pasado mes destinar outros 2 millóns á convocatoria 2022-2025 de subvencións para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas promovidos por entidades privadas sen ánimo de lucro. Esta convocatoria foi publicada no Diario Oficial de Galicia a pasada semana, co que o importe global das axudas convocadas pola Xunta para a prevención das adiccións ascende aos 4,5 millóns de euros. 

Liñas de actuación

A planificación estratéxica vixente en Galicia en materia de trastornos aditivos segue  as prioridades e liñas de actuación definidas tanto pola Estratexia Nacional sobre Drogas como pola Estratexia da Unión Europea en materia de loita contra a droga. Unha das liñas de actuación prioritarias neste ámbito é mellorar a dispoñibilidade e a eficacia dos programas de prevención e fomentar a sensibilización da poboación respecto do risco que supón o consumo de substancias adictivas legais e ilegais e das súas consecuencias. Outra liña incide no esforzo que se debe realizar na implantación de actividades apropiadas ás necesidades específicas de grupos, patróns ou modalidades de consumo específicos, con atención especial a aqueles máis vulnerables e marxinados.

Sinalar que a Consellería de Sanidade constituiu, no pasado mes de abril, os grupos de traballo que procederán a elaborar o Plan de trastornos adictivos de Galicia 2023-2026. Estes grupos están integrados tanto por persoal da Xunta de Galicia con responsabilidades na xestión de servizos vinculados directa ou indirectamente coas condutas adictivas, como profesionais técnicos de concellos e entidades sociais que traballan no campo das adiccións, da prevención, da asistencia e a incorporación social.

Remarcar, así mesmo, que esta convocatoria de subvencións enmárcase dentro do conxunto de actividades que se desenvolven no marco da planificación estratéxica sobre prevención de condutas adictivas, que inclúe tanto actuacións preventivas como de redución de riscos e diminución de danos; así como medidas lexislativas e de vixilancia da normativa vixente en materia de condutas adictivas.

EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Consellería de Sanidad - Servicio Gallego de Salud