​A XUNTA DE GALICIA COMEZA HOXE UNHA CAMPAÑA DE ESCOITA PERSOAL DO SERGAS MEDIANTE ENQUISAS PARA CREAR UN “CONTORNO DE TRABALLO SAUDABLE” E MELLORARA A ORGANIZACIÓN
EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
15 11 2022
 

A partires do día de hoxe, e ata o 31 de decembro deste ano, o persoal do Servizo Galego de Saúde que traballa nas institucións sanitarias e entidades adscritas poderá expresar como se sente a través do cuestionario “Contorno de traballo saudable”, dispoñible no portal da intranet ConVIVE no enlace https://convive.sergas.gal/BENESTAR   

Co resultado das enquisas individuais, e coa participación das organizacións sindicais,  deseñaranse os plans e as novas medidas que permitan cambios organizativos, creando espazos de traballo máis saudables e humanizados.

O obxectivo desta campaña é obter unha perspectiva realista e actualizada da situación no contorno laboral, trala pandemia covid-19. Este plan de acción está integrado dentro do proceso para a avaliación de riscos psicosociais de todo o persoal e enmárcase no Plan de atención e apoio ao persoal da sanidade e do Proxecto ConVIVE para a mellora da convivencia e atención do persoal que integra o Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas.          

Todas as opinións son anónimas, garantindo a confidencialidade durante todo o proceso. Os datos persoais solicitados (usuario e contrasinal) evitarán duplicidades de respostas. En ningún caso, as respostas emitidas serán asociadas coa identidade da persoa. 

Ademais, o persoal obterá unha compensación directa por participar, xa que cubrir o cuestionario “Contorno de traballo saudable” valorarase como mérito nos baremos da dentro da Área IV do baremo: implicación e compromiso coa organización.

O desexo de participación é unha das demandas do persoal nas distintas enquisas realizadas nos distintos proxectos previos como o proxecto CONVIVE, DESCUBRETE e Plan de igualdade. Con ese obxectivo e coa finalidade de seguir mellorando a organización,  a administración sanitaria vai a escoitar a todos e todas as profesionais da organización que desexen participar. O proxecto vai acompañado de unha campaña de comunicación e difusión para promover a máxima participación posible, por eso esta iniciativa conta con distintos materiais gráficos e informativos deseñados especificamente en distintos soportes (cartelaría, imaxes, folletos, SMS, etc.) e dirixida polo Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde. Unha alta participación do persoal redundará nunha maior representatividades, e permitirá acadar unha mellor visión de conxunto para o deseño con máis acerto das novas medidas na organización.

Á información recollida a través da participación dos profesionais respondendo ao cuestionario “Contorno de traballo saudable” sumarase a outros datos e información relativa aos equipos de traballo na organización. 

O cuestionario “Contorno de Traballo Saudable” consta de 40 ítems agrupados nos oito eixes de avaliación seguintes:

Cada ítem valorase mediante unha escala Likert de puntuación (Nunca – Sempre). O idioma no que se presenta o cuestionario é o castelán, xa que asi foi validada a metodoloxía utilizada. 

No segundo trimestre de 2023 e tras unha análise preliminar desta información, crearanse diferentes grupos focais integrados por profesionais seleccionados/as ao azar, co obxectivo de clarificar e interpretar os resultados obtidos para colaborar na proposta das medidas organizacionais que nos permitan seguir avanzando no noso obxectivo de gañar en benestar e saúde laboral, polo que os resultados se terán no ano 2023.

EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Consellería de Sanidad - Servicio Gallego de Salud