PRETO DE 14.000 PROFESIONAIS DO SERGAS PERCIBIRÁN NA NÓMINA DE XANEIRO AS CONTÍAS COMPLETAS DA CARREIRA PROFESIONAL QUE SUPOÑEN UN INCREMENTO MEDIO PRÓXIMO AO 6%
30 01 2022
 

Un total de 13.561 profesionais do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas teñen un incremento retributivo vinculado ao recoñecemento dun novo grao de carreira profesional. Na actualidade perciben algún grao de carreira profesional 20.198 traballadores do Sergas e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.  No que atinxe á atención primaria, preto do 90% de profesionais (88,37 %) teñen recoñecido algún grao de carreira

O pago en nómina do incremento vinculado ao complemento de carreira produciuse en dúas anualidades, distribuído nunha porcentaxe do 50% en 2021 e 50% en 2022, polo que  o 100% das contías do novo grao abonaranse a partir deste ano. Suporá un incremento retributivo medio do 5,92%.
 
Dos 13.561 profesionais do Servizo Galego de Saúde que teñen melloras retributivas asociadas a un novo grao de carreira profesional distribúese no seguintes colectivos: 3.345 son licenciados sanitarios, persoal facultativo; 3.558 son diplomado sanitarios das categorías de enfermeira, matrona, fisiote rapeuta etc; 705 son técnicos de FP C1, técnicos especialistas sanitarios; 1.988 son técnicos de FP C2, técnicos auxiliares de cuidados; e 3.965 persoal de xestión e servizos e técnico de FP C1.
 

Destes profesionais, o 2,12% accederon ao grao I, o 46,76% ao grao II, o 20,18% ao grao III e o 30,94% ao grao IV.

Todas as categorías profesionais

O complemento de carreira profesional representa un importante incremento retributivo para todas as categorías profesionais que se traduce nun importe anual de 3.216,48 euros para licenciados sanitarios, a maioría deles persoal facultativo; 2.010,24 euros para diplomados sanitarios nas categorías de enfermería; 2.589,12 euros para Grupo A1 de xestión e servizos; 1.812 euros Grupo A2 de xestión e servizos; 1.168,56 euros para o grupo C1 de xestión e servizos e técnico de FP C1; 991,80 euros para o grupo C2 de xestión e servizos e técnico de FP C2 e 801,48 euros para o grupo AP de xestión e servizos.
 
As contías mensuais que perciben os profesionais por este complemento (por cada grao) son as seguintes: 268,04 euros para os licenciados sanitarios;167,52 euros para diplomados sanitarios; 215,76 euros para Grupo A1 de xestión e servizos; 151,00 euros Grupo A2 de xestión e servizos; 97,38 euros para o grupo C1 de xestión e servizos e técnico de FP C1; 82,65 euros para o grupo C2 de xestión e servizos e técnico de FP C2; 66,79 euros para o grupo AP de xestión e servizos.
 
O Servizo Galego de Saúde ten aberto, ata finais de mes, o prazo para solicitar o acceso aos graos I a IV de carreira profesional correspondente á convocatoria de 2021. Trátase do primeiro proceso de acceso aos graos de carreira profesional polo sistema ordinario para o persoal do Sergas e entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo e a primeira convocatoria de carreira profesional na que se aplicará o baremo ordinario.
 

 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde